Ruerdtsje Halbertsma

Ruerdtsje Halbertsma

Trainer Re-Fit, Geoorloofd Verzuim, SOLK Leerlingen, Beeldbegeleider, Medisch handelen, LG/LZK/NAH

Ieder kind heeft een eigen vraag en iedere leerkracht een eigen behoefte. Vanuit mijn werk als consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord begeleid ik leerlingen, ouders en scholen bij de zoektocht naar een gewenste situatie voor deze leerlingen. Niet de beperking, maar de mogelijkheden van de leerling en leerkracht zijn hierbij het uitgangspunt. Vaak maken eenvoudige oplossingen al het verschil. Hiernaast werk ik als trainer Re-Fit met leerlingen die verzuimen als gevolg van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Vanuit een oplossingsgerichte benadering leer ik jongeren (weer) regie te nemen en balans te brengen in hun dagritme en help ik scholen bij de vraag wat zij kunnen doen wanneer ze met deze leerlingen te maken hebben. Vaak komen we zonder dat we de medische oorzaak van de problemen kennen, toch tot een passende oplossing.