Ons team
Eén team, één drive.

Ons team

Eén team, één drive. Steunpunt Onderwijs Noord wil het onderwijs voor leerlingen met achterstanden of beperkingen verbeteren.

Hoewel we als team een gezamenlijk doel nastreven en ieder teamlid (ervarings)deskundige is op dit gebied, hebben we uiteenlopende achtergronden. Zo werken we met generalisten (vooral voormalige leerkrachten uit het specialistisch onderwijs) en met specialisten onder wie (ortho)pedagogen, therapeuten en onderwijskundigen. Wij stellen ons graag aan u voor.

Ambulant begeleiders

Wat mag je verwachten van bepaalde leerlingen? Hoe kunnen we leerstof aanpassen?

Hoe kan het klassenmanagement of de didactiek worden afgestemd? Mag je hoge verwachtingen hebben van leerlingen met een leerachterstand? Hoe houdt een school zicht op de ontwikkeling van leerlingen? Deze vragen kunnen onze ambulant begeleiders beantwoorden. Ervaren mensen die leerkrachten kunnen ondersteunen om het onderwijs af te stemmen op specialistische behoeften.

Regieconsulenten 

Onze regieconsulenten zijn het aanspreekpunt voor jouw regio of schoolbestuur.

De regieconsulenten houden zicht op de ontwikkelingen binnen de scholen en de hulpvragen. Door laagdrempelig en duurzaam contact op te bouwen, hopen we vroegtijdige signalering en ondersteuning te bewerkstelligen.

Ergotherapeuten 

Onze ergotherapeuten kijken graag met u mee.

In veel gevallen kan op basis van motorische kenmerken worden gesignaleerd of er bijvoorbeeld sprake is van letsel of een bijzondere onderwijsbehoefte. De ontwikkeling van (fijne en grove) motorische vaardigheden kunnen vervolgens het leerproces weer stimuleren.

Onderwijskundigen 

Onderwijskundigen kunnen leerkrachten, teams en besturen helpen om structuren te ontwikkelen die maken dat preventie, vroegtijdige signalering en monitoring op een hoog kwaliteitsniveau worden gebracht.

Onze onderwijskundigen hebben kennis van (landelijk) beleid en bijvoorbeeld inspectietoezicht. Daarnaast hebben ze zicht op actuele ontwikkelingen zoals ondersteuningsprofielen, ontwikkelingsperspectieven en bijvoorbeeld Zorg & Onderwijs. Bij onze doelgroep is vaak sprake van een combinatie van hulpverlening die zich niet beperkt tot onderwijs. Dit kan een complexe puzzel zijn, waarbij regie en advies door onze mensen vaak van grote waarde is. Ze hebben een belangrijke ondersteunende rol in de zoektocht naar mogelijkheden en creatieve oplossingen op zorg- en onderwijsgebied.

Vakspecialisten 

Mochten de ambulant begeleiders constateren dat er mogelijk een vakspecifiek probleem speelt, dan zijn er vakspecialisten binnen en buiten het team van Steunpunt Onderwijs Noord.

Te denken valt aan leesexperts (dyslexiespecialisten) en rekenexperts, maar ook experts die kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld bewegingsonderwijs. Hoe kun je de les zo organiseren dat alle kinderen uitgedaagd worden en de leerling met de beperking meedoet?
Door de leraar te ondersteunen in de les bewegingsonderwijs, kan de leerling (met een beperking) beter deelnemen aan de beweegactiviteit. Samen bewegen zorgt voor plezier, verbinding en lekker in je vel zitten.

Gedragsspecialisten 

Sommige leerlingen hebben bijzondere behoeften op gedragsgebied.

Denk aan leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen op het gebied van autisme, zelfregulatie en wat drukkere en/of dwarse leerlingen. Hoewel we bij Steunpunt Onderwijs Noord niet gespecialiseerd zijn in lastig gedrag, denken we graag mee en hebben we experts binnen de stichting op het gebied van autisme en gedrag. Mochten we denken dat we het niet zelf kunnen, dan zorgen we voor namen en rugnummers van collega-diensten of specialisten met wie we goede ervaringen hebben. 

Specialisten (geoorloofd) verzuim (Re-Fit)

Een bijzondere doelgroep is de groep leerlingen bij wie sprake is van (veel) verzuim.

Veel scholen weten adequaat om te gaan met ongeoorloofd verzuim, maar door complexe wet- en regelgeving zien scholen soms door de bomen het bos niet meer. Geoorloofd verzuim is een nóg complexer onderwerp. Wanneer moeten er bellen gaan rinkelen? Wanneer is er sprake van een probleem? Wat kun je ondernemen om leerlingen toch weer naar school te krijgen? Voor deze doelgroep is in het voortgezet onderwijs een speciaal programma ontwikkeld dat leerlingen succesvol begeleidt om het verzuim terug te dringen: Re-Fit.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten