Naar school met een spierziekte

Naar school met een spierziekte

Ieder kind moet zich thuis voelen op school en ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen met spierziekte. Lesgeven aan deze kinderen vraagt echter om extra aandacht en energie van de leerkracht. Er zijn heel veel verschillende spierziekten en de aard en ernst ervan kan per ziekte en per kind variëren. De bijbehorende hulpvragen voor schoolgaande kinderen met een spierziekte verschillen dan ook sterk van elkaar.

Ondersteuning, advies en voorlichting

Steunpunt Onderwijs Noord kan scholen en leerkrachten helpen om kinderen met een spierziekte op school specifieke ondersteuning te geven. Dit kan ondersteuning zijn op het gebied van het ziektebeeld, maar ook op het gebied van leren en gedrag, belastbaarheid, schoolverzuim en zelfredzaamheid. We kunnen advies geven over deelname aan de gymnastiekles, de sportdag of aan schoolreisjes en we kunnen jou als leerkracht of je hele schoolteam specifieke voorlichting geven over de spierziekte. Dit laatste doen we vaak samen met de ouders of de leerling zelf.

Streven naar zelfstandigheid

Om de hulpvragen van scholen te beantwoorden, werken onze ambulant begeleiders vaak samen met Revalidatie Friesland en andere ketenpartners. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leerling, ouders en leerkracht. We kijken vooral naar wat het kind allemaal wél kan en bepalen samen welke aanpassingen nodig zijn om de leerling een passend toekomstperspectief te bieden. Denk aan aangepast schoolmeubilair en hulpmiddelen voor schrijven. We streven hierbij naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en creëren zo een optimale onderwijssetting met elkaar.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten