Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.steunpuntonderwijsnoord.nl , hierna te noemen STEUNPUNT, verleent u hierbij toegang tot www.steunpuntonderwijsnoord.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

STEUNPUNT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

STEUNPUNT spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STEUNPUNT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan STEUNPUNT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij STEUNPUNT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STEUNPUNT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Download onze klachtenregeling: klachtenregeling Steunpunt Onderwijs Noord