Niet-aangeboren hersenletsel: elke leerling een eigen aanpak

Niet-aangeboren hersenletsel: elke leerling een eigen aanpak

Als een leerling niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft opgelopen, merk je dit niet altijd meteen. Zowel bij ernstig als bij licht hersenletsel openbaren de problemen zich soms pas jaren later. Als het kind ouder wordt, kan blijken dat de ontwikkeling achterblijft. Dit wordt ‘growing into deficit’ genoemd.

Zo kunnen deze kinderen ineens last krijgen van concentratie- of geheugenproblemen, van een vertraagd verwerkingstempo, moeite hebben met het verdelen van aandacht of met het plannen van huiswerk of sneller overprikkeld of vermoeid zijn. Vaak zien we in eerste instantie wel dat er iets met deze leerlingen aan de hand is, maar linken we de problemen niet meteen aan de oorzaak. Dit kan tot onbegrip leiden bij de ouders, leerkrachten en bij de leerling zelf.

Onderwijsaanbod op maat

Om aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen te kunnen voldoen, is het belangrijk dat we het NAH eerst signaleren. Bekijk de signaleringslijst en begeleidende brief. Pas wanneer duidelijk is dat de problemen hiermee samenhangen, kunnen we overgaan tot een adequate aanpak. Het doel waar we bij Steunpunt Onderwijs Noord naar streven, is dat elke leerling met NAH een eigen aangepast, gestructureerd en flexibel onderwijsaanbod krijgt. Want elk kind met NAH heeft zijn eigen hulpvragen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? We staan je graag te woord.
Neem dan gerust contact met ons op via de telefoon 0515-700264 of stuur een e-mail naar info@steunpuntonderwijsnoord.nl.
Voor meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel kun je je inlezen via de volgende websites en downloads:

Effectieve strategieën

Er is geen universele aanpak beschikbaar, maar voor de problemen die zich kunnen voordoen bestaan wel strategieën die in de praktijk effectief zijn gebleken.

Onze ambulante begeleiders kunnen scholen op dit gebied ondersteunen met informatie en advies. Samen met de leerkracht, de ouders en onze ketenpartners Revalidatie Friesland en OZL creëren we een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? We staan je graag te woord.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten