Aanmelden Re-Fit

Aanmelden Re-Fit

Om vertraging te voorkomen, vragen we dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen.

De aanmelding wordt besproken in het adviesteam, bestaande uit een orthopedagoog, ergotherapeut, jeugdarts (GGD) en een consulent. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd. Bij positief advies wordt de leerling met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een intakegesprek met de trainers. Na het intakegesprek nemen, zowel de trainers als de leerling, een besluit om te starten met de training. Bij negatief besluit, wordt een advies gegeven ten aanzien van een mogelijk vervolg. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met de gegevens omgegaan.