Passend onderwijs voor leerlingen met syndroom van Down

Passend onderwijs voor leerlingen met syndroom van Down

Sinds de Wet passend onderwijs is ingevoerd, zien we meer leerlingen met syndroom van Down binnen het reguliere basisonderwijs en in het voortgezet regulier onderwijs. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften met extra zorgondersteuning. Wij bieden de leerkracht, onderwijsassistent en Intern Begeleider ondersteuning, zodat de specifieke onderwijsbehoeften goed in beeld kunnen worden gebracht.  Wij denken mee in het aanbieden van leerstof ondersteuning, aangepaste methoden en leerlijnen. We geven informatie over het Syndroom van Down in de vorm van een presentatie aan het team.

Vanuit onze expertise met deze leerlingen kunnen wij de juiste ondersteuning bieden, om tot een passend aanbod te komen. Wij denken mee, wanneer er sprake is van toeleiding speciaal onderwijs. Het doel van Steunpunt Onderwijs Noord is, de leerkracht in zijn kracht te zetten om zo te komen tot de juiste begeleiding van de leerling met syndroom van Down.

Mogelijke vraagstukken waarbij Ambulant Begeleiders van Steunpunt een waardevolle rol kunnen spelen, zijn:

  • Ondersteuning bij de overstap van peuter naar de basisschool. 
  • Adviseren bij de aanvraag van zorg op school. 
  • Adviseren bij leren lezen en praten (Leespraat).
  • Hoe om te gaan met specifieke gedragskenmerken van leerlingen met syndroom van Down.  
  • Pedagogische vuistregels bij het werken met de leerling met syndroom van Down. 
  • Het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en zorgbehoeften (OPP en Doelgroepenmodel).
  • Toeleiding naar speciaal onderwijs. 
  • Presentatie over syndroom van Down: De aanpak en het inzicht om de instroom binnen een nieuwe klas, zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? We staan je graag te woord.

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten