Pytrick Bruinsma

Pytrick Bruinsma

Orthopedagogiek, LG/LZK/MG, Executieve Functies, DCD

Met veel passie en plezier werk ik binnen Steunpunt Onderwijs Noord als ambulant begeleider. Ik vind het belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen om zich naar hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen, ook als er specialistische hulpvragen zijn. Passend en goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten. Ik kijk graag samen met deze leerkrachten en ouders naar wat het kind nodig heeft en hoe we de ideale leeromgeving kunnen vormgeven binnen de eigen setting op de basisschool. Samen naar de juiste aanpassingen zoeken en bereikbare doelen stellen, zijn belangrijke onderdelen van mijn werk. Hierbij streef ik altijd naar praktisch, haalbaar en direct toepasbaar advies.