Themacolleges Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

Themacolleges Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

Schoolverzuim wordt sterk beïnvloed door de schoolomgeving, de groepsdynamiek binnen klassen en de gezinscultuur van een leerling.

Tijdens het eerste college neemt onderwijssocioloog René Halberstadt, projectleider Samenwerking en Ontwikkeling bij Ingrado, ons mee in de bevindingen uit zijn onderzoek ‘Opening the black box of schoolabsenteeism’, waarop hij dit jaar promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij richtte zich in zijn onderzoek niet alleen op ernstig verzuim, maar ook op het alledaagse verzuim.

Dat ouders, school en klasgenoten van invloed zijn op hoe de jongere omgaat met schoolaanwezigheid, is bekend. Maar hoe speelt de interactie tussen hen een rol? Jongeren die een sterke wens hebben om niet naar school te gaan, kunnen spijbelen, wat ongeoorloofd verzuim is. Maar zij zullen ook proberen hun ouders te betrekken in de hoop dat die hen ziek melden, wat geoorloofd verzuim is. Naast dat interactie in de omgeving van de jongere bijdraagt aan het verzuim, zag hij ook dat sociaaleconomische en culturele achtergronden van grote invloed zijn.

 

In het tweede themacollege neemt onderzoeker Marije Brouwer neemt je mee in de switch die zij maakte van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid. Marije Brouwer-Borghuis is als orthopedagoog en beleidsmedewerker werkzaam voor het samenwerkingsverband 23-01 Passend Onderwijs VO regio Almelo. Na meer dan tien jaar gewerkt te hebben bij een curatieve interventie (de Link Almelo) voor jongeren die op basis van angst- of stemmingsklachten niet meer naar school gaan, richt ze zich sinds 2019 binnen het project Schoolaanwezigheid Twente meer op het vergroten van de schoolaanwezigheid voor alle leerlingen en het voorkomen van ernstig schoolverzuim. Ze is co-voorzitter van het landelijke Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid en PhD student aan de Universiteit Leiden, waarbij ze onderzoek doet naar interventies in Nederland voor jongeren die op basis van emotionele stress niet of zeer beperkt naar school gaan.

Doel van de bijeenkomsten is elkaar te ontmoeten op het thema schoolaanwezigheid. Tijdens beide bijeenkomsten is er ruimte voor het inbrengen en uitwisselen van vragen, ervaringen en praktijkgerichte ideeën ten aanzien van het signaleren, begeleiden en het verhogen van het percentage schoolaanwezigheid.

 

Doelgroep: bao, vo en mbo

Locatie: Drachten

Data: 14-10-2024 en/of ??-03-2025 (precieze datum nog niet bekend)

Tijdstip: 13:00 – 17:00 uur

Kosten: € 125,00 p.p. per college ( bij deelname beide colleges € 25,00 korting)

Aanmelden

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten