(Mentale) gezondheid in het Voortgezet Onderwijs en MBO

(Mentale) gezondheid in het Voortgezet Onderwijs en MBO

De (mentale) gezondheid van jongeren staat onder druk, zeker na het afgelopen jaar. Soms zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar, soms niet. We zien dat jongeren het lastig vinden om weer in het schoolritme te komen en er geleidelijk meer verzuim ontstaat.

Vanuit onze jarenlange ervaring kennen we de gevolgen van overmatig (ziekte)verzuim. We hebben geleerd hoe we jongeren kunnen prikkelen en vooral hoe we moeten luisteren naar jongeren. Door middel van de juiste gespreksvoering helpen we ze in het opnieuw ervaren van een positieve (mentale) gezondheid.

Als Steunpunt Onderwijs Noord bieden we vanuit deze expertise:

  • professionalisering voor docenten en begeleiders met betrekking tot ondersteuning en begeleiding van jongeren met (mentale) gezondheidsproblemen en/of (ziekte)verzuim.
  • individueel of groepsaanbod voor leerlingen met (mentale) gezondheidsproblemen en/of (ziekte)verzuim.

Professionalisering

Hoe kun je als docent of begeleider kijken naar de gezondheid van de leerling? Hoe kun je het gesprek aan gaan met jongeren over hun gezondheid en aanwezigheid op school? In verschillende workshops gaan we met deze vragen aan de slag en zoeken we naar een basishouding in het contact met jongeren en hun ouders.

In overleg stellen we een passend scholingsprogramma samen.

Intervisie en/of consultatieve leerlingbespreking

Hoeveel we ook weten van wat jongeren met (mentale) gezondheidsproblemen en/of (ziekte)verzuim nodig hebben, in de praktijk blijkt het niet eenvoudig deze leerlingen te begeleiden. Ook weten we dat de samenwerking met ouders, ondanks deze kennis, niet altijd soepel verloopt. Middels intervisie leren we van en met elkaar, vanuit de eigen praktijk. Zodat een basishouding gericht op (mentale) gezondheid verankerd wordt in de dagelijkse schoolpraktijk.

Intervisie kan individueel opgestart worden, maar kan ook in teamverband in de vorm van een consultatieve leerlingbespreking.

Individuele begeleiding en training

Heeft u een leerling die …

  • moeite heeft om weer in het schoolritme te komen?
  • last heeft van faalangst, nu de druk vanuit school weer wordt opgevoerd?
  • als gevolg van een Covid-besmetting beperkte energie heeft en daardoor moeite het schoolprogramma te volgen?
  • vanwege een kwetsbare gezondheid niet naar school kan?

Samen maken we een plan om aan de slag te gaan met eventuele opgelopen achterstanden en de schoolgang weer op of uit te bouwen.

Naast individuele begeleiding bieden we training aan kleine groepen:

Consultatie en advies

Vrijblijvend advies of gewoon eens meedenken? Dit doen we graag. Zowel voor het bespreken van casuïstiek, als voor inhoudelijke vragen en/of vragen m.b.t. financiering.

Hoe mooi is het dat naar school gaan weer kan en mag, jongeren weer kunnen profiteren van de positieve effecten van school(gang)!

Neem gerust contact op

Wij denken graag met je mee

Heb je vragen over een kind met leerachterstanden of loop je tegen bepaalde knelpunten aan binnen het onderwijs? Dan kunt contact opnemen via ons contact formulier. Wilt u een leerling aanmelden? Klik dan hier. Twijfel je of jouw vraag cluster 3 gerelateerd is of wil je eens sparren over een specifieke situatie? Bel dan even. We staan je graag te woord.

0515 - 700 264 Lavendelheide 6a, 9202 PD Drachten