WAT DOEN WIJ?


Wij adviseren, begeleiden en scholen leerkrachten en intern begeleiders. Ook begeleiden wij leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Ons doel? Zorgen dat iedere leerling zijn eigen talent ontwikkelt.

Samen met u observeren we leerlingen, gaan we op zoek naar de juiste aanpassingen in de klas en zetten we een doelgericht begeleidingstraject voor leerlingen uit. We ondersteunen leerlingen, ouders en school en werken samen met Revalidatie FrieslandEffectief Onderwijs, Noordelijk Onderwijsgilde, Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen en overige ketenpartners.