Karin van Laer

Karin van Laer

Ambulant begeleider, psychiatrische ziektebeelden, Syndroom van Down, Autisme (geef me de 5), ADHD,  ZML/PRO, leerstoornissen.

Met veel enthousiasme ben ik in het voorjaar van 2020 bij Steunpunt Onderwijs Noord aan de slag gegaan. Daarvoor was ik werkzaam op verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Het werken met deze bijzondere doelgroepen leerde mij dat elke leerling een eigen aanpak nodig heeft. Ik zie de zoektocht naar deze sleutel tot vooruitgang en succes als een uitdaging die ik graag samen met de ouders en andere professionals aan ga. Welke hulpvraag zit achter het gedrag van de leerling? Hoe creëren we een optimale onderwijsleersituatie? Dankzij mijn ervaring op het gebied van speciaal onderwijs ben ik in staat om ook binnen het regulier onderwijs gedegen begeleiding te bieden en te adviseren bij een passende schoolkeuze.