Jantine Witteveen

Jantine Witteveen

Trainer Re-Fit, ergotherapeut, DCD, fijne motoriek, NAH, spierziekten, CP, voorzieningen

Als ergotherapeut en ambulant begeleider werk ik voor zowel Steunpunt Onderwijs Noord als voor Revalidatie Friesland. Hier houd ik mij bezig met alles rondom het didactische proces. Waarom doet een kind niet goed mee in de les? Wat is passend en haalbaar voor de betrokkenen om aan te pakken? Ik moedig de school, de ouders en de leerling aan om mogelijkheden en verwachtingen duidelijk naar elkaar uit te spreken. Zo zetten we vragen om in heldere en haalbare doelen.

Motorische moeilijkheden gaan vaak samen met moeilijkheden op de andere vlakken. Dit kunnen we niet los van elkaar zien. Mijn speciale aandacht gaat uit naar kinderen met verzuim, hersenletsel, DCD en spasticiteit en spierziekte. En omdat leesbaar schrijven aan de basis staat van de cognitie-ontwikkeling, ben ik tevens specialist op het gebied van handschriftontwikkeling.