Eva Helmholt

Eva Helmholt

Orthopedagoog-Generalist; handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding/behandeling, Trainer Re-Fit, affiniteit/ervaring doelgroep VO/MBO, handelingsgericht werken binnen de school

Als ex-ALO’er ben ik gestart in het voortgezet onderwijs. Met passie voor sport en bewegen maar vooral met passie voor kinderen en jongeren en wat ik als docent voor hen kan betekenen. De eigenheid van elk kind en de wijze waarop zij zich ontplooien vind ik prachtig en het geeft mij voldoening wanneer ik hier een bijdrage aan kan leveren. Dat is wat ik in mijn huidige rol als orthopedagoog-generalist en ambulant begeleider voor het Steunpunt Onderwijs Noord ook ervaar.

Hier probeer ik met een nieuwsgierige en ruimdenkende blik te zoeken naar mogelijkheden in soms door omstandigheden vastgelopen situaties. Met de leerling en zijn of haar systeem gaan we samen op onderzoek uit; zoeken naar wat werkt! Of we houden juist dingen goed zoals ze zijn en proberen hier meer van te doen. Want ook dát is belangrijk om te zien, te benoemen en te waarderen.

Ik ben inzetbaar voor:

  • Begeleiding van leerlingen en hun systeem (leerkrachten, docenten en ouders);
  • Handelingsgerichte diagnostiek: leerling-, klas-, school niveau;
  • Beleidsmatig advies: ondersteuningsstructuur, leer- en/of pedagogisch klimaat;
  • Deskundigheidsbevordering schoolteams.