Alle Jan Heida

Alle Jan Heida

Rots en Water trainer, faalangst en motivatie trainer, LG/LZK/MG, Bewegingsonderwijs.

Al jaren werk ik met veel plezier in het onderwijs. Nadat ik mijn carrière als onderwijzer begon op een basisschool in Grou, werkte ik ruim twintig jaar op School Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Op dit moment is het geven van trainingen op het gebied van weerbaarheid en faalangst mijn grote passie binnen het onderwijs. Hiermee wil ik kinderen vaardigheden meegeven waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. Ik begeleid ook leerlingen met een beperking binnen het reguliere onderwijs. Mijn insteek is dat iedere leerling de kans moet krijgen om zich persoonlijk goed te ontwikkelen. Op die manier hoop ik er een bijdrage aan te leveren dat deze jongeren later, als volwassenen, zelfstandig kunnen functioneren en participeren binnen onze maatschappij.