WIE ZIJN WIJ?


Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en zeer moeilijk lerende leerlingen vragen speciale aandacht en extra inzet. Onze specialisten denken graag met u mee om juist hen optimale kansen te bieden. Samen helpen we de leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte verder.

Met goede begeleiding kunnen kinderen meer! Daar is Steunpunt Onderwijs Noord van overtuigd.  

Klik  hier  voor het aanvraagformulier


WAT DOEN WIJ?


Wij adviseren, begeleiden en scholen leerkrachten en intern begeleiders. Ook begeleiden wij leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Ons doel? Zorgen dat iedere leerling zijn eigen talent ontwikkelt.

Samen met u observeren we leerlingen, gaan we op zoek naar de juiste aanpassingen in de klas en zetten we een doelgericht begeleidingstraject voor leerlingen uit. We ondersteunen leerlingen, ouders en school en werken samen met Revalidatie FrieslandEffectief Onderwijs, Noordelijk Onderwijsgilde, Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen en overige ketenpartners.


WAT BIEDEN WIJ

Steunpunt Onderwijs Noord biedt advies en begeleiding op maat. Daarvoor komen we langs bij u op school. Ook geven we workshops, voorlichting en training.

Wilt u begeleiding voor een leerling aanvragen of kunnen wij u adviseren? Klik dan hier voor het aanvraagformulier

Hieronder treft u een selectie van mogelijkheden.


Advies en begeleiding
 • Psychologisch onderzoek
 • Leerlijnen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
 • Toegankelijkheid van het schoolgebouw
 • Aangepast meubilair
 • Medisch handelen op school
 • Fijne motoriek en schrijven
 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • Epilepsie, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand
 • Bewegingsonderwijs
 • Voorlichting over diverse ziektebeelden
 • RE-FIT, ziekteverzuim en SOLK

Wilt u begeleiding voor een leerling aanvragen
of kunnen wij u adviseren?

Klik dan hier voor het aanvraagformulier

Scholingsreglement
Leveringsvoorwaarden

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST


Steunpunt Onderwijs Noord
Grote Kerkstraat 4
8601 ED Sneek
0515 700264
info@steunpuntonderwijsnoord.nl

Klik hier voor ons contactformulier.
Of ga naar ons aanvraagformulier voor advies of (leerling)begeleiding.

Klik hier voor onze privacyverklaring

     

disclaimer