Een school is wettelijk verplicht een toegankelijk gebouw te zijn.
Maar wat te doen als een leerling:

  • moeite heeft op het reguliere meubilair te gaan of blijven zitten;
  • moeite heeft om zich in, om, door of naar de school te verplaatsen;
  • niet mee kan doen op het schoolplein;
  • niet zelfstandig naar het toilet kan;
  • moet gymmen in zijn rolstoel of de gymles om een andere reden aangepast moet worden.

Steunpunt kan u helpen bij het vinden van praktische oplossingen voor dit soort problemen, school adviseren qua aanpassingen en/of ouders begeleiden bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij het UWV.

Ons aanbod
Arrangementen