Sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid. Belangrijk hierbij is dat een kind qua gedrag voldoet aan de verwachtingen in een bepaalde sociale context.
Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van een kind.
De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van anderen. Hiervoor heeft een kind voldoende kennis nodig van omgangsregels en relaties tussen mensen.
De emotionele ontwikkeling houdt in dat het kind leert om zijn/haar eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen en er positief mee om te gaan.

Gevolgen voor het onderwijs
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een beperking kan anders verlopen dat die van andere kinderen. Ook kan het aanwezig zijn van een kind met een beperking op school, het schoolplein en/of in de klas vragen om extra begeleiding van de medeleerlingen om meer begrip hiervoor op te kunnen brengen, rekening te leren houden met de gevoelens van elkaar en elkaar beter te leren begrijpen zodat er een positief leerklimaat is en blijft voor alle betrokkenen.

Steunpunt kan u helpen bij het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en ondersteunen en adviseren bij het maken van een plan van aanpak.

Ons aanbod
Arrangementen
Scholing
Producten