Definitie van schrijven:
Schrijven is het op papier zetten van een boodschap. Schrijven kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel. De kwaliteit van het schrijven wordt dan ook bepaald aan de hand van:

 • de inhoud van de boodschap;
 • het spellen en stellen;
 • de leesbaarheid van de letters, woorden en zinnen;
 • de schrijfbeweging;
 • de snelheid en de volhoudtijd.

Schrijven is een zeer complexe vaardigheid waar veel vaardigheden aan vooraf gaan waaronder:

 • Fijne handmotoriek;
 • Oogmotoriek;
 • Oog/hand coördinatie;
 • Ruimtelijke waarneming;
 • Gevoel voor ritme;
 • Motivatie;

Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook een uitingsvorm zijn van complexe motorische problematiek, gedragsstoornissen of leerproblemen op basis van cognitieve problemen.

Gevolgen voor het onderwijs
Schrijven is een essentieel leermiddel in het onderwijs. Daarnaast heeft het (netjes) kunnen schrijven een groot effect op het zelfbeeld van een kind. Ruim 30% van de kinderen in het basisonderwijs in Nederland heeft problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrift, tempoproblemen en/of pijn en vermoeidheid bij schrijven.
Het is daarom van groot belang om (voorbereidend)schrijfproblemen vroegtijdig te herkennen en de juiste interventies toe te passen.

Steunpunt kan met u op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak van de (voorbereidend) schrijfproblemen en samen met u een plan van aanpak formuleren.

(bron: KNGF Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen)

Ons aanbod
Arrangementen
Workshop: Anders kijken naar handschriften
Workshop: Fijne Motoriek
Workshop: Schrijfdans
Gastles: Zo zit het met kleuren