Voorlichting over ziektebeeld

Wat is het?
Heeft u te maken met een leerling met een ziekte of beperking, zoals diabetes, epilepsie, spierziekte, kanker, reuma of een niet aangeboren hersenafwijking? Dan heeft u mogelijk behoefte aan voorlichting. In de vorm van een voorlichtingsbijeenkomst geven wij de juiste informatie over het ziektebeeld en de bijbehorende consequenties voor het onderwijs. Hiermee kunt u beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw leerling.

Voor wie?
De workshop is specifiek gemaakt voor leerkrachten en leerlingbegeleiders in het primair onderwijs. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20. Data en locatie kunnen in overleg met u worden bepaald.


Anders kijken naar handschriften

Wat is het?
Steeds meer scholen zien de waarde in, van het gebruik van een iPad in het onderwijs.

Juist ook voor de zorgleerlingen. De iPad is immers een veelzijdig, stabiel, en motiverend onderwijshulpmiddel. Droeg een computer eerder al bij aan een veelzijdig en motiverend onderwijsaanbod, een iPad, doet dat nog meer.

In deze workshop leren we hoe we op eenvoudige wijze zelf lessen kunnen maken op de iPad, of (beter nog) hoe we leerlingen kunnen leren lessen te maken. We gebruiken hiervoor een aantal educatieve apps waarmee we lessen kunnen maken: See,Touch, Learn Pro, Tiny Tap en Bitsboard Pro.

Om goed te kunnen werken wordt aan deelnemers van de cursus gevraagd deze laatste app (BitsBoard Pro) zelf via de app-store aan te schaffen.

Voor wie?
De workshop is specifiek gemaakt voor leerkrachten en leerlingbegeleiders in het Primair Onderwijs.

Waar en wanneer?
De eerstvolgende workshop is op ……….  Zodra het maximumaantal (20) cursisten is bereikt, wordt een volgende datum vastgesteld. De workshop vindt plaats in de vergaderruimte van SO-Fryslân. Adres: Morra 3 (Zuid) Drachten