Stoornis in het autistisch spectrum

Wat is het?

De voorlichting ‘Ass het zo zit….!’ wordt verzorgd door het Steunpunt Autisme Noord en is bedoeld voor leidsters van kinderopvang en peuterspeelzalen, begeleiders en leerkrachten van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Tijdens de voorlichting besteden we – onder andere door het gebruik van videofragmenten – aandacht aan de drie uitingsvormen van een autisme spectrum stoornis:

  • Afstemmingsproblematiek
  • Moeizame informatieverwerking
  • Onnavolgbaar gedrag

Op deze manier krijgt u zicht op het gedrag van de leerling en leert u uw handelen hierop aan te passen.

Voor wie?
De workshop is specifiek gemaakt voor leerkrachten en leerlingbegeleiders in het primair onderwijs. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20. Data en locatie kunnen in overleg met u worden bepaald.