Dit ben ik!

De cursus ‘Dit ben ik!’ is bestemd voor leerlingen met een beperking uit groep 6, 7 en 8. Deze leerlingen hebben vaker dan gemiddeld een negatief zelfbeeld en vinden het vaak moeilijk om voor zichzelf op te komen. Door het volgen van de cursus krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en gevoelens. Ze ontwikkelen een positiever zelfbeeld en leren problemen met leeftijdsgenoten te voorkomen.

Voor wie?
De workshop is specifiek gemaakt voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs.

Waar en wanneer?
De cursus wordt op locatie gegeven.

Meer info?
Gebruik onze contactpagina voor meer info over deze cursus