Lessen maken op de iPad

WAT IS HET
Steeds meer scholen zien de waarde in van het gebruik van een iPad in het onderwijs. De iPad is immers een veelzijdig, stabiel, en motiverend onderwijshulpmiddel. Droeg een computer eerder al bij aan een veelzijdig en motiverend onderwijsaanbod, een iPad doet dat nog meer. Juist zorgleerlingen kunnen hier veel voordeel van hebben.

In deze workshop leren we op eenvoudige wijze zelf lessen te maken op de iPad, of (beter nog) hoe we leerlingen kunnen leren lessen te maken. We gebruiken hiervoor een aantal educatieve apps zoals See,Touch, Learn Pro, Tiny Tap en Bitsboard Pro.

Om goed te kunnen werken wordt aan deelnemers van de cursus gevraagd de app BitsBoard Pro zelf via de app-store aan te schaffen.

Ook kijken we samen welke mogelijkheden er zijn onze leerlingen zgn “21e eeuwse vaardigheden” als kritisch, creatief en probleemoplossend denken de iPad ons biedt. We laten u zien hoe u -zelfs met de jongste kinderen- kunt programmeren en coderen, en hoe u educatieve robots inzet.

VOOR WIE
Deze workshop is voor leerkrachten en leerlingbegeleiders uit het Primair Onderwijs

DOOR WIE
De workshop wordt gegeven door een consulent Speciaal Onderwijs

WAAR EN WANNEER
De workshop wordt bij voldoende deelname gegeven op
een nader te bepalen datum

Locatie: Centraal Bureau SO Fryslân | Morra 2-3 | Drachten

OP LOCATIE
Er is de mogelijkheid deze workshop op locatie te geven.
Neem hiervoor aub even contact met ons op via ons contactformulier

KOSTEN
De workshop kost € 85,00 per deelnemer of via uw arrangement

AANMELDEN
Aanmelden voor deze workshop kan hier

Terug naar overzicht