Empowerment

Dit trainingsprogramma voor jongeren is gericht op hun toekomst. Tijdens de empowermenttraining leren jongeren met een beperking optimaal gebruik te maken van hun eigen capaciteiten en talenten. Na afloop van de training staan ze stevig in hun schoenen en zijn ze in staat zelf keuzes te maken voor hun loopbaan.

In acht bijeenkomsten worden de volgende thema’s behandeld:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?

Voor wie?
De cursus is specifiek gemaakt voor leerlingen in de hoogste groepen van het voortgezet onderwijs.

Waar en wanneer?
De cursus wordt op locatie gegeven.