DCD

Wat is het?
DCD staat voor een ontwikkelingsstoornis in de coördinatie van bewegingen. Kinderen met DCD kunnen last hebben van een grote bewegingsonrust, problemen met de fijne motoriek en coördinatieproblemen. Deze voorlichting, bedoeld voor leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs, biedt inzicht in de gevolgen van DCD op het leerproces en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Voor wie?
De workshop is specifiek gemaakt voor leerkrachten en leerlingbegeleiders in het primair onderwijs. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 20. Data en locatie kunnen in overleg met u worden bepaald.