Beeldcoaching

Wat is het?
Beeldcoaching is door middel van beeld en een oplossingsgerichte benadering komen tot de gewenste situatie, waarbij de leervraag het uitgangspunt is van de begeleiding. De leervraag moet concreet genoeg zijn, om deze te kunnen filmen of in ieder geval in beeld te brengen. Aan de leervraag wordt gewerkt door te kijken en luisteren naar het beeld.

Werkwijze
Met behulp van gefilmde beelden richten we ons samen met de leraar of leerling op de gewenste situatie. Bijvoorbeeld door het herhalen van fragmenten en “klein kijken”. Dit levert veel inzicht op in het eigen handelen.

Welke successen dragen bij aan een eerste stap richting doel

We maken gebruik van oplossingsgerichte vragen:

  • Duidelijke focus op een oplossing
  • Gebruiken van wat goed gaat
  • Richten op toekomst/gewenste situatie
  • Richten op zowel leerling als leerkracht

 

Gespreksagenda:

  • Erkennen probleem (kijken)
  • Gewenste situatie – wat wil je zien als je klaar bent?
  • Wanneer zie je dat het beter gaat?
  • Wat is de eerste stap richting je doel?
  • Opdracht: doe meer van wat werkt