Privacy-verklaring

Privacyverklaring. Dit is de privacyverklaring van Steunpunt Onderwijs Noord.  Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze medewerkers doen hun uiterste best om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op de juiste manier te begeleiden om zo hen optimale kansen te bieden.  Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onderdeel van deze ondersteuning. Hierbij houden … Lees meer