Re-fit terugkomdag tijdens Landelijke Actieweek Thuiszitters

Op 5 juni 2018 vond de jaarlijkse terugkomdag van Re-fit trainers plaats. In het afgelopen jaar is een groot aantal nieuwe trainers geschoold. Zij ronden met deze ontmoeting de training af.

Re-fit is een programma voor jongeren met schoolverzuim als gevolg van fysieke klachten. Juist doordat er lichamelijke klachten zijn, al dan niet met een duidelijke oorzaak, valt deze groep vaak onder ´geoorloofd verzuim´, waarmee ze onder de radar blijven. Sommige jongeren zitten zo weken tot maanden thuis. Dit verergert vaak de klachten, waarmee de drempel tot terugkeer naar school wordt vergroot.

Het Re-fit programma bestaat uit groepsactiviteiten en individuele begeleiding. Na een fase van acceptatie van de klachten richten de jongeren zich weer op uitbreiding van hun activiteiten en vervolgens ook uitbreiding van schoolgang. De groep werkt hierbij als katalysator.

Re-fit is met name geschikt voor het voortgezet onderwijs. De trainers deelden hun activiteiten en successen op deze terugkomdag. Er was speciale aandacht voor de begeleiding van verzuimleerlingen in het praktijkonderwijs, individuele trajecten, professionalisering en er zijn op inspirerende wijze de beste praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld.

Op deze terugkomdag waren trainers van Steunpunt Onderwijs Noord (Friesland), Onderwijscentrum de Twijn (Overijssel), De Kleine Prins (Utrecht) en Samenwerkingsverband VO Nijmegen.

Ruerdtsje Halbertsma
Grote Kerkstraat 4  8601 ED Sneek
Tel:  06-15127348 of 0515-700264
Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
r.halbertsma@steunpuntonderwijsnoord.nl
www.steunpuntonderwijsnoord.nl