Leuk rekenen

MathDoodles is een app van Carstens Studios Inc en een welkome aanvulling op de beschikbare rekenapps.
Naast Fiete Math (gratis) en Speciale Getallen (€ 13,99) komt MathDoodles (€ 3,49) wat ons betreft met stip op de 3e plaats bij de rekenapps.
MathDoodles is een bijzonder app, en niet alleen door de vormgeving.
MathDoodles is weliswaar Engelstalig, maar omdat getallen een universele taal zijn, is dit geen enkel probleem.
Leerlingen vinden het leuk om met MathDoodles te spelen.

Er zijn een aantal rekenspellen opgenomen in Math Doodles:
SumStackers, ConnectSums en UnknownSquare.

Ook zijn er een aantal opties om de spellen te spelen:

  1. Attributies: keus om te spelen met dobbelstenenen, vingers, bouwblokken, eierdozen, streepjes, getallen enz. Zelfs spelen met Chinese -, Arabische, Hebreeuwse of Hindi-getallen.
  2. Modes: Solve (5 opgaven), Endless (doorgaand), Race 1:00 (in één minuut). Race 2:00 tm Race 5:00
  3. Level: Easy (gemakkelijk) of Hard (moeilijk)

De spellen
De voorbeelden zijn gegeven met dobbelstenen | Solve | Easy

SumStackers:
Op het scherm zien we 3 torens met dobbelstenen. Onder iedere toren staat een getal, dat de gezamenlijke waarde van (dobbelstenen in) de toren vertegenwoordigt. Maar … de dobbelstenen liggen niet op de juiste plaats. De leerling moet de dobbelstenen zo manipuleren dat hun gezamenlijke waarde overeenkomt met het gegeven getal.

 

 

 

ConnectSums:
Op het scherm zien we 16 dobbelstenen. Er verschijnt een getal. Dit getal is de waarde die met de dobbelsten moet worden gemaakt. Naar keuze kunnen één of meerdere dobbelstenen worden gekozen. Eenmaal gekozen verdwijnen de dobbelstenen.

 

 

 

 

UnknownSquare:
Op het scherm zien we 9 dobbelstenen en lijnen die de dobbelstenen horizontaal, vertikaal en diagonaal verbinden. Aan het eind van iedere lijn staat een getal dat de gezamenlijke waarde (van de bobbelstenen op die lijn) vertegenwoordigd. Er is echter 1 plaats waar geen dobbelsteen ligt. Deze moet zelf geplaatst zodat de waarde van de lijn waarop de dobbelsteen geplaatst wordt overeenkomt met het gegeven getal. Bij het 2e spel moeten 2 dobbelstenen worden geplaatst, bij het 3e: 3 dobbelstenen enz.

 

 

 

Wij vinden MathDoodles een welkome aanvulling op het rekenaanbod.
Het laat leerlingen op een originele en speelse manier manipuleren met hoeveelheden. MathDoodles ziet er leuk uit en biedt veel oefenstof.
Wat we wel jammer vinden is dat we geen invloed hebben op het niveau van de opgaven. Alle opgaven gaan uit van een maximale waarde van 30. Alleen oefenen met waarden tm 10 zit er dus niet in. Misschien iets voor een volgende update?

APP-CHECK
Naam van de app: Math Doodles
Uitgever: Carstens Studios Inc
Prijs: € 3,49
In-app aankopen: nee
Nederlandstalig: nee
Versie: 1.0.6
Grootte: 98.1
Geschikt voor: alle leerlingen vanaf rekenniveau E3
Doelgroep: individiduele rekenaars vanaf E3
Systeem: iOS
Documentatie: ja, ook op site uitgever met downloads
Waardering algemeen: 4+
Ons oordeel: ****