Nu verkrijgbaar: de inspiratieboeken van Steunpunt.
Te vaak zien wij dat op scholen educatieve robotica niet of te weinig wordt gebruikt.
Het ontbreekt veel collega’s aan kennis en vaardigheden om Edubots in te zetten in de lessen.
Bovendien is er vaak niet voldoende lesmateriaal te verkrijgen.
Een positieve uitzondering vormt de BeeBot. Op internet (bijv. via Pinterest) is een veelheid aan
materialen verkrijgbaar. Wij -van Steunpunt- vonden echter dat u best wat tips en ideeën kunt gebruiken
en hebben dit gebundeld in onze “inspiratieboeken”.
U kunt kiezen uit:

Met de links kunt u een gratis demo van de inspiratieboeken downloaden.
De volledige inspiratieboeken kun u voor € 7,50 per stuk aanvragen bij Steunpunt.
Ook kunt u de volledige inspiratieboeken aanschaffen via onze “Teachers Pay Teachers Store