Werkhoudingsproblemen

Een goede werkhouding is meer dan een goede concentratie, aandacht hebben en houden.
Er spelen ook andere aspecten mee zoals:

Lichamelijke factoren: vermoeidheid, slechte gezondheid, beperkte conditie, honger/dorst, moeilijke stoelgang etc.
Alertheid/prikkelverwerking: Hoe komen prikkels bij een kind binnen, hoe worden ze verwerkt en welk gedrag geeft dit.
Motivatie: Leren is emotie. Heeft een kind behoefte aan meer of juist vermijding.
Aandacht en executieve functies: aandacht kunnen richten en volhouden, initiatief nemen, plannen, werkgeheugen, emotieregulatie, flexibiliteit en onderdrukken van impulsen.
Gevolgen voor het onderwijs
Leerlingen hebben een goede werkhouding nodig om hun leertijd goed te gebruiken. Als een kind moeite heeft met het richten en/of volhouden van de aandacht en/of het onderdrukken van impulsen wordt het belemmerd in het leren. Het gedrag van deze leerling kan daarnaast ook een negatief effect hebben op het leren van anderen.

Om een goed beeld te krijgen van de onderliggende oorzaak van werkhoudingsproblemen is het noodzakelijk alle aspecten in kaart te brengen.

Steunpunt kan u ondersteunen met behulp van vragenlijsten, observaties in de klas en praktisch toepasbare tips en adviezen.

Ons aanbod

Arrangementen