VERSTANDELIJKE BEPERKING


Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. De ontwikkeling van het verstandelijk vermogen verloopt trager dan bij leeftijdsgenootjes en bereikt meestal niet hetzelfde niveau. Het kost tijd en energie om zich vaardigheden en kennis eigen te maken.

De verstandelijke beperking uit zich in laag intellectueel functioneren en een beperkte sociale redzaamheid. Vaak is er sprake van problemen bij het leren, door een beperkt korte termijn- en/of auditief geheugen en een spraak/taalachterstand.

Het oppakken en toepassen van de procesvaardigheden verloopt moeizaam. De ontwikkeling van de motoriek en hiermee de zelfstandigheid, komen vertraagd op gang. Wanneer er sprake is van bijkomende stoornissen en/of lichamelijke beperkingen spreekt men van meervoudig gehandicapten (MG).

 • Zwak begaafd
  (IQ 70/75 – 85/90 …reguliere school)
 • Licht verstandelijke beperking
  (IQ 50/55 – 70 …reguliere school of ZML school)
 • Matig verstandelijke beperking
  (IQ 35/40 – 50/55 ….ZML-school of zorg)
 • Ernstig verstandelijke beperking
  (IQ 20/25 – 35/40 … zorg of ZML-school)
 • Diep verstandelijke beperking
  (IQ lager dan 20/25 … zorg)

*ZML= onderwijs aan zeer moeilijk lerenden


Tips voor leerkrachten en docenten:
 • Bied structuur en overzicht.
 • Bied de leerling zicht- inzicht- uitzicht.
 • Wees voorspelbaar, zodat imitatiegedrag voor de leerling mogelijk is.
 • Maak oogcontact.
 • Visualiseer de leerstof of de (mondelinge) opdracht.
 • Bouw herhaling in o.a. door pre- teaching en verlengde instructie.
 • Stem de communicatie af op het niveau van de leerling (pas het taalgebruik aan, zet gebaren in ter ondersteuning).
 • Houd rekening met een korte spanningsboog.
 • Wees consequent en beloon.
 • Pas het aanbod en het tempo aan.
Gevolgen voor het onderwijs

Het onderwijs moet afgestemd worden op de mogelijkheden van de leerling. Er zal dus moeten worden geïnvesteerd in een eigen leertraject dat (waar mogelijk) aansluit bij de stamgroep of klas, maar (waar nodig) volledig losstaat daarvan.

Hou dus ook rekening met aangepast (onderwijs)aanbod.

Ons aanbod