SPINA BIFIDA


Spina bifida is een aandoening waarbij de bogen van de wervels bij de geboorte niet goed gesloten zijn.Hierdoor kunnen bepaalde structuren (ruggenmerg, vliezen) die normaal beschermd liggen in de wervelkolom, buiten de wervelbogen komen en beschadigd raken.

We kennen twee vormen van Spina Bifida:Spina bifida aperta is de meest voorkomende vorm van spina bifida. Hierbij is bij de geboorte een soort wond op de rug zichtbaar. De hoogte van het defect op de rug is bepalend voor de mate van de uitvalsverschijnselen. Vaak komen een waterhoofdje, scoliose, klompvoet en een ontwikkelingsachterstand voor. Veel patiënten zijn rolstoelgebonden.
De Spina bifida occulta is de huid gesloten over de rug. Deze vorm van spina bifida komt niet veel voor. Het wordt soms pas op latere leeftijd gediagnosticeerd en leidt meestal niet tot invaliditeit.


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Rolstoelgebruik
  • Fysieke toegankelijkheid van het gebouw
  • Afhankelijkheid qua (medische) zorg
  • Leerproblemen
  • Achterstand in de cognitieve ontwikkeling
  • Lagere verwerkingssnelheid
  • Onvoldoende ontwikkeld ruimtelijk inzicht ( links-rechts oriëntatie, rekenstoornissen)
  • Traag werktempo
  • Bijkomende functiestoornissen b.v. epilepsie
Ons aanbod