SPIERZIEKTE


Bij een spierziekte disfunctioneren de spieren in geringe en/of ernstige mate. De invloed van de spierziekte is afhankelijk van het type en de progressiviteit. Daarbij maakt het zeker uit op welke leeftijd de spierziekte zich openbaart.

Een filmpje over omgaan met spierziekte


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties kunnen o.a. beïnvloed worden door:

  • Absentie als gevolg van de ziekte
  • Absentie als gevolg van arts- en ziekenhuis bezoek
  • Beperkte fysieke belastbaarheid door beperkte kracht en energie
  • Problemen met de fijne en grove motoriek
  • Verminderde concentratie als gevolg van vermoeidheid
  • Sociaal emotionele problematiek
  • Inzet van hulpmiddelen
Ons aanbod