JEUGDREUMA

Jeugdreuma is een verzamelnaam voor verschillende gewrichtsontstekingen. Jeugdreuma kan mild verlopen, met weinig blijvende klachten, maar het kan ook zijn dat het kind ook op latere leeftijd gewrichtsklachten houdt. Jeugdreuma geeft, doordat de klachten per dag kunnen verschillen, een heel wisselend beeld.  Jeugdreuma heeft grote invloed op het dagelijks leven.  Veel handelingen kosten meer energie dan gemiddeld, bovendien kunnen er pijnklachten bestaan. Er moet voortdurend een afweging gemaakt worden tussen wat het kind graag wil en wat haalbaar is qua lichamelijke belasting.

Bron: www.reumafonds.nlGevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door.

  • Absentie als gevolg van de ziekte
  • Absentie als gevolg van arts- en ziekenhuis bezoek
  • Beperkte fysieke belastbaarheid door beperkte kracht en energie
  • Problemen met de fijne en grove motoriek
  • Verminderde concentratie als gevolg van pijnklachten
  • Sociaal emotionele problematiek
Ons aanbod