DYSCALCULIE


Dyscalculie betekent letterlijk: slecht kunnen rekenen. De term komt uit het Grieks en Latijn.

Dyscalculie is een rekenstoornis die vaak samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, een slechter geheugen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht.

Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is met een neurologische achtergrond.

(bron: http://www.dyscalculie.org)
Dyscalculie in Het Klokhuis
Gevolgen voor het onderwijs
Ons aanbod