NIERFALEN


Wanneer de nieren van een kind niet meer of niet meer volledig functioneren, wordt er gesproken van nierfalen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms is de problematiek aangeboren, in andere situaties ontstaat het later in het leven van het kind. De nieren hebben een belangrijke functie bij de zuivering van het bloed, het regelen van de vocht- en zoutbalans en het produceren van hormonen.

Wanneer de nierfunctie beneden een bepaalde grens is, wordt er vaak besloten tot nierdialyse of er vindt  een niertransplantatie plaats.

Kinderen met nierproblemen hebben vaak beperkte energie en voelen zich vaak niet lekker. Zij moeten zich houden aan een aantal vaste leefregels. De medicijnen die de kinderen gebruiken leiden vaak tot bijwerkingen. Vaak is er ook sprake van een achterstand in de groei.

Bron: www.nierstichting.nl


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Absentie als gevolg van de ziekte
  • Absentie als gevolg van arts- en ziekenhuis bezoek
  • Verminderde concentratie als gevolg van “niet lekker voelen” en vermoeidheid.
  • Sociaal emotionele problematiek
  • Bijwerkingen medicatie
Ons aanbod