DYSLEXIE


Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

De definitie van dyslexie is: ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar ze komen ook los van elkaar voor.

(bron: http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/)
Websites dyslexie en onderwijs:

Voorlichting

Onze specialisten kunnen u (en uw team) veel vertellen over de (onderwijs)behoeften van een leerling met dyslexie, zie Advies (LINK)

Onderwijs Ondersteunings Arrangementen

Heeft u behoefte aan intensieve ondersteuning bij het monitoren van het leerproces van uw leerling met dyslexie? U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten trajectbegeleiding: Onderwijs-Ondersteunings-Arrangementen (LINK) en Beeldcoaching(LINK)

Scholing

Wij verzorgen diverse workshops, gericht op de ondersteuning van uw leerlingen, zie: Scholing (LINK) 

Ons aanbod