KANKER BIJ KINDEREN 


In Nederland krijgen jaarlijks 500 tot 550 kinderen in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar de diagnose kanker. Ruim de helft van hen heeft een vorm van leukemie of hersentumor.

Afhankelijk van de diagnose overleeft tegenwoordig (door de nieuwe behandelmethodes) gemiddeld 75% van de kinderen deze ziekte. Behandelmethodes zijn chirurgische verwijdering van de tumor, bestraling en chemotherapie of een combinatie hiervan.

Door hun ziekte en de behandelingen kunnen kinderen met kanker niet volledig deelnemen aan het reguliere onderwijsaanbod. Aanpassingen zijn dus noodzakelijk.

Voor deze kinderen blijft school vaak een belangrijke rol spelen omdat het een vertrouwde omgeving is, waar niets is veranderd. Op school kan het kind zichzelf zijn, hoeft het even niet aan de ziekte te denken en is het weer betrokken bij het gewone leven met leeftijdgenoten.

Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Beperking door ziekte (fysiek, cognitief, psychisch).
  • Beperkingen door behandeling (fysiek, cognitief, psychisch.
  • Veelvuldige absentie ( ziekenhuisbezoek, slechte conditie).
  • Bezorgde ouders.
  • De leerkracht (onzekerheid over wat men wel/niet mag eisen van het kind).
  • Praktische bezwaren (vervoer, rooster, schoolgebouw).

Bron: UMCG afdeling kinderoncologie.

Ons aanbod