PRADER WILLY SYNDROOM


De meeste (volwassen) mensen met Prader Willy Syndroom hebben een licht verstandelijke beperking. Het syndroom is het gevolg van een genetische afwijking, namelijk het ontbreken van een stukje erfelijke informatie op chromosoom 15.

Vanaf de leeftijd van ongeveer één jaar ontwikkelt zich een vrijwel onverzadigbare eetlust. Daarnaast is er meestal sprake van een ernstige aangeboren spierzwakte (hypotonie). Motorische mijlpalen worden later dan normaal bereikt. Dit geldt ook voor het op gang komen van de spraak. In de puberteit kunnen humeurigheid, prikkelbaarheid en koppigheid optreden. Voor opvoeders kunnen de eetdwang en de stemmingswisselingen een grote uitdaging zijn.

Gevolgen voor het onderwijs

Binnen het reguliere onderwijs laten deze kinderen zich vaak motiveren door hun medeleerlingen. Ze hebben behoefte aan een rolmodel aan wie ze zich kunnen optrekken. Het lange termijngeheugen is vaak beter dan het korte termijngeheugen. Door veel herhaling wordt informatie uiteindelijk opgeslagen en onthouden. Als gevolg van een vertraagde spraakontwikkeling hebben deze leerlingen vaak moeite met (verbale) communicatie.


Tips voor leerkrachten en docenten:
  • Pas begrijpelijk taalgebruik toe, deze kinderen begrijpen vaak beter wat een ander hen vertelt, dan wat (en hoe) ze door middel van hun eigen taal communiceren.
  • Zet visuele leermiddelen in en presenteer het lesaanbod via verschillende invalshoeken.
  • Vaak is er moeite met het verwerken van meerdere opdrachten achter elkaar. Dit geldt zeker voor het interpreteren, samenvatten en formuleren van gebeurtenissen en het begrip tijd.
  • Zet puzzelen in om te kalmeren, de meeste kinderen zijn op jonge leeftijd al goed in puzzelen.
  • Kinderen met Prader Willy Syndroom zijn sociaal en vriendelijk. Ze vinden het vaak prettig om bij andere kinderen te zijn, maar spelen hun eigen spel.
  • Door evenwichts-, coördinatie-, en krachtproblemen is de grove en fijne motoriek vaak vertraagd.
  • Ga voor meer informatie naar de pagina verstandelijke beperking.

Meer informatie op de Prader Willy Syndroom website

Ons aanbod