FRAGIELE X SYNDROOM


Het Fragiele X syndroom is de meest voorkomende erfelijke oorzaak van een verstandelijke beperking. De naam Fragiele X verwijst naar een breekbare (fragiele) plaats in één van de geslachtschromosomen, het X chromosoom.

De verstandelijke ontwikkeling van mensen met Fragiele X syndroom kan variëren van leermoeilijkheden tot een ernstige verstandelijke beperking. Bij jongens is de verstandelijke beperking altijd aanwezig, bij meisjes heeft ongeveer 30% een normale intelligentie. Bijziendheid en cilindrische afwijkingen van de ogen komen regelmatig voor.

In het gedrag van meisjes zien we dezelfde kenmerken als in het gedrag van jongens, alleen zijn deze meestal veel minder opvallend. Emotionele uitbarstingen en sterke stemmingswisselingen komen vaak voor. Het fladderen en bijten doen in combinatie met verlegenheid denken aan het gedrag van kinderen met autisme. De taalontwikkeling komt relatief laat op gang. De sociale redzaamheid is sterk. Mensen met Fragiele X kunnen ook veel moeite hebben met sociale contacten.

Gevolgen voor het onderwijs

Kinderen met dit syndroom hebben vaak moeite met rekenen. Ze zijn sterk in het associatief denken (het leggen van verbanden), terwijl rekenen een beroep doet op sequentieel denken (het denken in stapjes). Taal en lezen zijn vaak een relatief sterk punt, dit kan gestimuleerd worden door middel van visuele benadering en het aanleren van globaalwoorden en woordbeelden.

Tips voor leerkrachten en docenten:
  • Bied een rustige leeromgeving.
  • Bied kleine taken en baken opdrachten af in verband met de korte spanningsboog.
  • Bied zekerheid en structuur.
  • Bied visueel georiënteerde leerstof aan.
  • Zet leerlingen niet onder druk.
  • Verleen betekenis (sluit aan bij de belangstelling van de leerling).
  • Ga voor meer informatie naar de pagina verstandelijke beperking.
Ons aanbod