HARTPROBLEMEN

Bij kinderen met hartproblemen is er vaak sprake van aangeboren afwijkingen. Meestal zit  er een fout in de aanleg van het hart.  Soms functioneren de hartspieren niet goed en soms zit de fout in de aansturing van het hart. Lang niet alle hartafwijkingen zijn ernstig, sommigen gaan vanzelf over en van andere hebben kinderen nauwelijks last. In een aantal gevallen is er echter wel sprake van een ernstige hartafwijking, deze heeft  invloed op het functioneren van het kind.

Bron: www.aangeborenhartafwijking.nl


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties kunnen o.a. beïnvloed worden door.

  • Absentie als gevolg van de ziekte en vermoeidheid
  • Absentie als gevolg van arts- en ziekenhuis bezoek
  • Beperkte fysieke belastbaarheid door beperkte energie.
  • Problemen met de motoriek
  • Verminderde concentratie als gevolg van vermoeidheid
  • Problemen met grote temperatuurswisselingen
  • Medicatie en bijwerkingen
  • Sociaal emotionele problematiek
Ons aanbod