GROEISTOORNIS


We spreken van een groeistoornis wanneer de groei van een kind in grote mate afwijkt van de gemiddelde groei. Er zijn primaire en secundaire groeistoornissen. De primaire groeistoornissen hebben betrekking op de groei van botten en steunweefsel. Het merendeel van de primaire groeistoornissen is erfelijk. Twee bekende primaire groeiafwijkingen zijn achondroplasie en spondylo-epifysaire dysplasie (SED). Mensen met deze groeistoornissen blijven klein omdat hun botten niet goed groeien. Dit is ook het geval bij de meest voorkomende groeistoornis achondroplasie, ook wel dwerggroei genaamd. Kenmerkend is een normale romplengte, maar wel korte benen en armen. Groeistoornissen die niets met bot- of steunweefsel te maken hebben, worden secundaire groeistoornissen genoemd. Hieronder vallen groeistoornissen als gevolg van hormonale afwijkingen, nierziekten of ondervoeding.Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Beperking door geringe lichaamslengte (fysiek)
  • Vitaliteit problemen
  • Verzuim door ziekenhuis bezoek
  • Toegankelijkheid van het gebouw
  • Sociaal emotionele problemen
  • Medicatie en bijwerkingen
  • Handicapverwerking
Ons aanbod