EPILEPSIE


Epilepsie is een stoornis waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting ‘ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar doordat iemand een aanval krijgt. Als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaak door een acuut probleem is er sprake van epilepsie.

Voor epilepsie bestaan verschillende medicijnen die aanvallen kunnen onderdrukken.


 

GEVOLGEN VOOR HET ONDERWIJS

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Gevolgen van de epileptische aanvallen (fysiek, cognitief, psychisch)
  • Medicatie en bijwerkingen
  • Vertraagd werktempo
  • Vitaliteit en vermoeidheid problemen
  • Sociaal emotionele problemen
  • Aandachtstoornissen
  • Geheugenstoornissen
Ons aanbod