DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER (DCD)


DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als ‘stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen’. DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie met een andere stoornis op. DCD lijkt voor te komen bij 5 tot 10 % van de schoolgaande kinderen. Vaak zijn het jongens.


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Motorische onhandigheid, zowel op grof- als op fijn motorisch gebied
  • Een significant verschil tussen verbaal en performaal functioneren
  • Problemen bij het uitvoeren van handelingen
  • Problemen bij de taakaanpak: planning en structuur
  • Concentratie problemen
  • Moeite met het horen, zien en begrijpen van omgeving.
  • Sociaal emotionele problematiek als gevolg van frustratie.
Ons aanbod