CEREBRALE PARESE


Cerebrale parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging die ontstaan is voor het eerste levensjaar. Een cerebrale parese komt ongeveer bij één op de 500 pasgeboren kinderen in Nederland voor.

Wanneer de problemen met bewegen aan één kant van het lichaam aanwezig, wordt er gesproken van hemiplegie. De term hemi betekent halfzijdig en de term plegie verlamming. Wanneer het probleem met bewegen aan twee kanten van het lichaam aanwezig is met name aan de benen ,wordt gesproken van diplegie. De term di betekent twee.

De spastische cerebrale parese is het meest voorkomende type. Deze kinderen hebben veel last van spierstijfheid, deze spierstijfheid wordt spasticiteit genoemd. De ernst van de hoeveelheid symptomen kunnen van kind tot kind verschillen. Ze hangen samen met de plaats en de ernst van de beschadiging in de hersenen. Kinderen met een cerebrale parese kunnen problemen hebben met bewegen, met het coördineren van bewegingen, met praten, slikken, zien en horen


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • Grove- en fijnmotorische problemen.
  • Verminderde handfunctie en oog-handcoördinatie.
  • Afhankelijkheid qua zorg.
  • Problemen taal-spraakontwikkeling.
  • Groot verschil tussen verbaal en performaal functioneren
  • Onvoldoende ontwikkeld ruimtelijk inzicht ( links-rechts oriëntatie, rekenstoornissen).
  • Laag werk tempo
  • Startproblemen, planningsproblemen en concentratieproblemen.

Bron: kinderneurologie.eu

Ons aanbod