ASS


ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen.  Kinderen met ASS hebben vooral moeite in het dagelijkse sociale verkeer. De gevolgen van deze stoornis  verschillen per kind. Deze kinderen weten vaak niet hoe ze vriendjes kunnen maken, hierdoor is er geen aansluiting  bij de klasgenootjes en spelen ze vaak alleen.  Sommige kinderen maken als ze praten nauwelijks oogcontact.  Veel kinderen met ASS kunnen er slecht tegen als er dingen veranderen of anders lopen dan gepland. Dit kan zich uiten in angstig gedrag en boosheid.


Gevolgen voor het onderwijs

Schoolbezoek en prestaties worden o.a. beïnvloed door:

  • problemen met de sociale interactie
  • problemen met communicatie
  • sensorische overgevoeligheid
  • problemen met informatieverwerking
  • niveau van cognitief functioneren
  • motorische problemen

Ons aanbod