Voorlichting aan de hand van “ASS het zo zit,…..!”

Kinderen met autisme hebben hun eigen manier van informatie verwerken, afstemmen op situaties en reageren.
Ze stellen u vaak voor raadsels.
Waarom dit gedrag, op dit moment en in deze situatie?

 

“ASS het zo zit,…..!”is een interactief voorlichtingsprogramma over leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Tijdens deze voorlichting leert u het gedrag, denken en voelen van een kind met autisme beter te begrijpen.
o.a. door gebruik van beeldfragmenten
De verbanden tussen gedrag en autisme worden verhelderd.

U kunt aangeboden tips en adviezen beter toepassen en daardoor de extra spanning die ontstaat door misverstanden voorkomen.
Daarnaast beseft u ook dat het gedrag niet is gebaseerd op onwil, maar op onmacht.
Daardoor ontstaan er minder problemen in de omgang met elkaar.

Als u meer zicht heeft op de oorzaken van het gedrag, snapt u hoe een kind met autisme denkt
en is het beter te begrijpen waarom het kind met autisme bepaald gedrag vertoont.

Deze voorlichting is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten en docenten van leerlingen met een ASS.

Heeft u belangstelling voor deze workshop of heeft u behoefte aan aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen met Steunpunt SO Fryslân

Download HIER de flyer over het ASS-aanbod van Steunpunt SO-Fryslân