Workshop: Autisme Belevings Circuit

Mensen met autisme begeleiden begint met autisme te begrijpen. Een circuit van praktische opdrachten doet beleven tegen welke muren mensen met autisme kunnen aanlopen. Het Circuit brengt begrip en autismevriendelijkheid.

Tijdens deze workshop ABC gaat de deelnemer voelen, ruiken, proeven, horen en zien hoe de cognitie betekenis geeft aan waarnemingen en hoe dat anders in zijn werk gaat bij autisme.

Tien opdrachten in dit ABCircuit brengen de deelnemer in de gevoelswereld van autisme.

De deelnemer begrijpt autisme beter als die zelf ervaart hoe het is om informatie anders te verwerken.

  • Hoe is ‘t om vast te lopen, omdat concrete communicatie ontbreekt?
  • Hoe voelt mislukken als teveel prikkels in een keer binnen komen?
  • Hoeveel frustraties wellen op als je geen overzicht ziet?

Laat u misleiden door uw zintuigen, ontdek wat kan en wat niet kan, voel waar anderen alleen maar over schrijven.
Elke stap in dit parcours wordt kort ingeleid, uitgevoerd en gekoppeld aan de autistische waarneming, met concrete tips voor autismevriendelijkheid als einddoel.
Het Autisme Belevings Circuit is ontwikkeld door Autisme Centraal (België)

Steunpunt Onderwijs Noord biedt scholen en organisaties een (interne) studiedag de workshop ‘ABC’ op om dit op eigen locatie te ervaren.

Duur van de workshop: ca. 2,5 uur o.l.v. een gecertificeerde workshopleider.
Aanmelden voor de workshop: met ons contactformulier