JUF, KIJK EENS WAT IK KAN!


Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en zeer moeilijk lerende leerlingen vragen speciale aandacht en extra inzet. Onze specialisten denken graag met u mee om juist hen optimale kansen te bieden. Samen helpen we de leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte verder.

Met goede begeleiding kunnen kinderen meer! Daar is Steunpunt Onderwijs Noord van overtuigd.


MAG IK OOK MEEDOEN?


Wij adviseren, begeleiden en scholen leerkrachten en intern begeleiders. Ook begeleiden wij leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Dit kan kortdurende intensieve begeleiding zijn maar indien nodig ook voor de langere termijn. Ons doel? Zorgen dat iedere leerling zijn eigen talent ontwikkelt.

Samen met u observeren we leerlingen, gaan we op zoek naar de juiste aanpassingen in de klas en zetten we een doelgericht begeleidingstraject voor leerlingen uit. We ondersteunen leerlingen, ouders en school en werken samen met Revalidatie Friesland, Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen en overige ketenpartners.


WACHT… IK KAN NIET ZO SNEL!

Steunpunt Onderwijs Noord biedt advies en begeleiding op maat. Daarvoor komen we langs bij u op school. Ook geven we trainingen en workshops, zowel individueel als in teamverband, bijvoorbeeld als onderdeel van uw studiedag of IB-overleg. Hieronder treft u diverse mogelijkheden voor scholing en adviestrajecten.


Advies en begeleiding
 • Psychologisch onderzoek
 • Leerlijnen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
 • Toegankelijkheid van het schoolgebouw
 • Aangepast meubilair
 • Medisch handelen op school
 • Fijne motoriek en schrijven
 • Concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • Epilepsie, NAH, langdurig zieke kinderen
 • Leerlingen met een ontwikkelingsachterstand
 • Bewegingsonderwijs
 • Voorlichting over diverse ziektebeelden

Wilt u begeleiding voor een leerling aanvragen of kunnen wij u adviseren? Klik dan hier. 

ZO VIND IK LEREN LEUKER!

Maandelijks biedt Steunpunt Onderwijs Noord informatie en inspiratie over het gebruik van digitale leermiddelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Klik hier voor meer informatie.

iTip 1: Een ander toetsenbord gebruiken
Soms is het handig een ander toetsenbord te gebruiken op of bij de iPad
Dat kan een los toetsenbord zijn, maar er zijn ook handige “op-scherm”
toetsenborden.
iTip 2: Zeggen is doen
Praten tegen je iPad kan soms handig zijn.
Als je niet goed kunt typen kan het een uitkomst zijn.
iTip 3: Programmeren
Programmeren met onze leerlingen? Kan dat dan?
Lees er alles over in deze iTip
iTip 4: Digitale invullessen maken
Het kan handig zijn een les of werkblad op de iPad te maken.
Zeker als je de antwoorden ook nog kunt zeggen ilv typen
iTip 5: Robotica
Het werken met educatieve robotica is leuk, spannend
en uitdagend.
iTip 6: AAC-apps
AAC staat voor Alternative Augmented Communication.
Lees hoe u dit met uw leerlingen kunt gebruiken.
iTip 7: Spraakuitvoer
J
e kunt niet alleen tegen de iPad praten, deze praat ook terug.
Bijvoorbeeld als het moeilijk is om te lezen.

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST


Steunpunt Onderwijs Noord
Grote Kerkstraat 4
8601 ED Sneek
0515 700264
info@steunpuntonderwijsnoord.nl

Klik hier voor ons contactformulier.
Of ga direct naar ons aanvraagformulier voor advies of (leerling)begeleiding.

Twitter icoonFacebook

disclaimer